آموزگار پایه چهارم ابتدایی

مطالب آموزشی - نمونه سوالات - دانستنی هابرای معلمان ودانش آموزان چهارم ابتدایی

مشخصات كلي      نام درس: هديه هاي آسمان

موضوع: تيمم

درس :  10        

پايه چهارم         

تعداد دانش آموزان : 27 نفر

زمان : 45 دقيقه

تاريخ اجرا:

نام آموزگار:

دبستان:

مهارتهاي قبل از تدريس

            هدف كلي: فراگيران با نحوه ي انجام تيمم آشنا مي شوند.

اهداف رفتاري (انتظارات آموزشي)

1.      فراگير شرايط وجوب تيمم را ذكر مي كند. (دانش)

2.      مراحل انجام دادن تيمم را بيان مي كند. (دانش)

3.      تيمم را با رعايت احكام آن نمايش مي دهد. (مهارتي – دانشي)

4.      احكام ضروري تيمم را توضيح مي دهد. (درك و فهم شناختي )

5.      نامي براي درس انتخاب مي كند. (تجزيه و تحليل ، شناختي )

6.      از روي درس روان مي خواند. (مهارتي ، دانشي)

7.      تصاوير درس را توضيح مي دهد. (مهارتي ، دانشي)

8.      نتيجه درس را بيان مي كند. (تركيب ، شناختي )

رسانه هاي آموزشي: خاك پاك، سنگ سياه ، سنگ مرمر ، خود فراگيران ، كتاب هديه ها ، كتاب كار – پوستر و پوستر مراحل تيمم .

ابزارهاي ارزشيابي :   1- فهرست وارسي   2- پرسشهاي شفاهي ( دوست داري برايت بگويم ، من مي توانم.)   3- كتاب كار   4- انجام كار عملي  

روش تدريس: روشهاي مشاركتي با استفاده از (الگوي قضاوت عملكرد ، نمايش، پرسش و پاسخ ، خطابي)                 

مهارتهاي ضمن تدريس

            سنجش آغازين:

1.      تيمم يعني چه؟

2.      چه مواقعي افراد خانواده شما تيمم مي كنند؟

ايجاد انگيزه و آمادگي

1-    مقداري خاك، يك سنگ سياه ويك سنگ مرمر روي ميز قرار مي دهيم و از فراگيران مي خواهيم حدس بزنند اينها براي چيست؟

2-    از فراگيران مي خواهيم اگر دانسته يا خاطره اي درباره ي دفاع مقدس دارند بيان كنند.

ارائه درس و آماده سازي فعاليت گروه:

از فراگيران مي خواهيم كتاب را باز كنند ، تصاوير درس را با دقت نگاه كنند. مفاهيم را از روي تصوير بيان كنند (فن تصوير خواني ) صفحه 33

معلم با احساس از روي درس مي خواند و در بخش دوست داري برايت بگويم: « چگونه رزمندگان اسلام حتي در زمان درگيري با دشمن ، عبادت خدا را فراموش نمي كردند؟ »

نظر فراگيران را مي پرسم و در ادامه صحبت آنان را اينگونه تكميل مي كنم كه:

رزمندگان اسلام و هر مسلماني حتي در شرايط سخت نيز عبادت خدا را فراموش نمي كنند و وظايف ديني خود را به جا مي آورند.

مهارتهاي ضمن تدريس

            چون جلسه قبل از فراگيران خواسته ام در مورد مطالب ذيل تحقيق كنند.

(1- شرايط وجوب تيمم 2- چگونگي انجام تيمم   3- تيمم بر چه چيزهايي صحيح است؟ )

اين سؤال را از آنان مي پرسم:  به جز شرايط درگيري، چه زماني مي توان به جاي وضو تيمم را انجام داد؟

سپس با توجه به مطالب آموخته شده از فراگيران مي خواهيم نامي براي درس تعيين كنند (در گروه مشورت كنند)

مهارتهاي پس از تدريس

            جمع بندي و نتيجه گيري:

1-    از فراگيران مي خواهم درگروه درحضور يكديگر تيمم كنند. و( قضاوت نمايند)

2-    از هر گروه يك نفر به نمايندگي گروه به جلوي كلاس بيايند و تيمم را انجام دهند. (بقيه قضاوت كنند)‌

3-    خودم در جلوي كلاس تيمم را انجام مي دهم (ارائه معيار ) (قضاوت عملكرد خود)

ارزشيابي تكويني : انجام قسمت من مي توانم (من مي توانم به هنگام نياز به جاي وضو گرفتن تيمم كنم براي تيمم لازم است. ...)

تعيين تكليف: -     انجام كتاب كار و شماره گذاري مراحل تيمم

-       انجام تيمم در حضور افراد خانواده و گزارش به كلاس در جلسه آينده

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم دی ۱۳۸۹ساعت 8:36  توسط همایون دریایی فرد  |